Duurzame technologie

Bekijk onze projecten die we voor onze klanten hebben gerealiseerd.

Duurzaam installeren

Nunu BV zet in op toepassing van duurzame methodieken om ervoor te zorgen dat het milieu tijdens ontwerp, realisatie en explotatie van projecten zo min mogelijk wordt belast. Om deze reden wordt Nunu vaak geslecteerd voor projecten die volgens LEED en/of BREEAM worden uitgevoerd.

Voorbeelden van projecten die wij hebben gerealiseerd zijn:

 • TNT Green (Transportgebouw), Schiphol-Oost
 • Hoofdkantoor De Lage Landen International BV, Eindhoven


BREEAM is de meest complete en gecertificeerde methodiek voor het meten van de duurzaamheid van gebouwen. Het is een instrument om de duurzaamheid van nieuw en bestaand vastgoed meetbaar en bespreekbaar te maken. BREEAM let op materiaalgebruik en energiegebruik én op de leefbaarheid van het gebouw en de omgeving. Het is ontwikkeld door de Britse Building Research Establishment (BRE)

Wij streven ernaar om bij het uitvoeren van onze projecten de impact op het milieu te minimaliseren. In de installatietechniek worden nog steeds veel PVC houdende materialen toegepast. Deze materialen bevatten weekmakers (DEPH) en zijn slecht voor mens en milieu. Bij verbranding (brandschade of afvalverwerking) kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Met name dioxinen zijn zeer giftig.
Voor PVC bestaan tegenwoordig vervangende materialen, zoals halogeenvrij materiaal. Een aantal jaren geleden hebben wij besloten om geen PVC-houdende materialen meer toe te passen, maar enkel nog halogeenvrij materiaal. Ondanks dat de verwerking van het materiaal bewerkelijker is en de kosten hoger zijn, menen wij met het oog op het milieu en de mens dat het beter is om naar één gezonde standaard te gaan. De meerkosten verdienen wij ondermeer terug doordat wij geen faalkosten hebben voor het per ongeluk toepassen van PVC in een project, omdat dit materiaal in ons bedrijf in wezen niet meer bestaat en niet meer op voorraad wordt gehouden.

De halogeenvrije materialen betreffen:

 • bekabeling
 • bedrading (in regelkast)
 • bedradingskokers
 • kunststof (afdek)platen


Een andere maatregel die wij hanteren is dat wij proberen om het ontwerp van een installatie en de werkvoorbereiding in één keer goed te doen. Het klinkt plausibel, echter voor ons is dit een wezenlijk punt. Wij zien immers in de praktijk dat er relatief veel fouten worden gemaakt met dito faalkosten. Als er achteraf onderdelen dienen te worden gewijzigd, betekent dat naast de vertraging en de financiële gevolgen, ook dat er gevolgen zijn voor het milieu. Immers onderdelen die vervangen worden leveren extra afval op en extra werkzaamheden, die meestal op locatie worden uitgevoerd, gaat gepaard met extra milieubelasting door extra energieverbruik en brandstofverbruik.

Onze acties met betrekking tot duurzaam bouwen:

 • In de productie van regelkasten wordt standaard halogeenvrije bedrading en draadgoot toegepast.
 • In de montage bekabeling wordt standaard halogeenvrije bekabeling toegepast.
 • Nunu BV voert een actieve planning voor carpooling voor de werknemers in de buitendienst.
 • Nunu BV investeert in energiezuinige bedrijfsauto's.
 • Actieve inzet van derden bij projecten die op relatief grote afstand liggen van de vestiging in 's-Gravendeel. D.w.z. voor verafgelegen projecten zetten wij onderaannemers in die in de regio wonen van de bouwplaats.
 • Inzet van flexibele werktijden voor werkplaats en buitenmontage. Hierdoor wordt het filerijden gereduceerd met als gevolg een sterke afname van het brandstofverbruik en onderhoudskosten.
 • Bij voorkeur gebruik maken van digitale communicatiemiddelen.
 • Streven naar 0% voorraad, waardoor geen incourantie van materialen meer kan ontstaan met de bijbehorende afvalstroom die het milieu zou belasten.
 • Door te investeren in computergestuurde mechanische bewerkingsmachines wordt nauwkeuriger gewerkt met als gevolg een forse verkleining van kans op het maken van productiefouten. De afvalstroom van afgekeurde materialen is door invoering van dit systeem met 40% afgenomen.
 • Nunu voert een sober beleid met betrekking tot het laten produceren van relatiegeschenken. Wij zijn ons ervan bewust dat alle producten die wij laten maken uiteindelijk zorgen voor een afvalstroom en willen dit tot een minimum beperken.


Nunu-medewerkers worden via een intern programma opgeleid met als doel professionalisering op hoog niveau. Hierdoor wordt het mogelijk om voor de klant steeds meer toegevoegde waarde te bieden bij het optimaliseren van regelsystemen. Het gevolg hiervan is dat de installaties van de klant energie-efficienter zullen werken. De voordelen zijn direct voor de klant, en indirect voor het milieu waarin wij leven.

De specialisten binnen Nunu hebben expertise op het gebied van:

 • automatisering van warmte/koudebodemopslagsystemen.
 • toepassing van regelingen van warmtepompen.
 • regeling van zonneboilers.
 • stabilisering van regelingen.
 • optimalisatie van stookregelingen.
 • vermogensregelingen voor ketels en warmtekrachtinstallaties (wkk).
 • besturing verlichtingsinstallaties in combinatie met aanwezigheidsmelders.
 • stabilisatie drukregelingen in combinatie met frequentieregelaars.


Voor meer informatie over bovengenoemde onderwerpen kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.