Over ons

 

NUNU BESTURINGSTECHNIEK

Voor meer dan 40 jaar slaat Nunu met passie en enthousiasme de brug tussen complexe technische vraagstukken naar geschikte besturingstechnische toepassingsoplossingen. Het leveren van innovatieve producten met de intentie de verwachtingen van onze klanten te overtreffen ten aanzien van gebruik, prestatie en kwaliteit.

Besturingstechniek is niet meer weg te denken uit onze samenleveing en zorgt ervoor dat installaties in onder meer gebouwen, industrie en tuinbouw blijven functioneren. Wij willen de beste zijn in het adviseren, ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren van besturingssystemen voor technischeinstallaties.

De bundeling van onze kennis en ervaring op het gebied van besturingstechniek maakt dat wij solide oplossingen ontwikkelen voor onze klanten in de kantorenmarkt, de gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, industrie en tuinbouw.

Wij zorgen ervoor dat uw nieuwbouw- en renovatieprojecten efficiënt en vakkundig worden gerealiseerd. 
"

KWALITEIT, VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

Nunu voert een beleid dat streeft naar een optimale tevredenheid bij al haar klanten en relaties. Het beleid is daarnaast gericht op voortdurende aandacht voor kwaliteit, veiligheid, adequate werkomstandigheden en milieuaspecten. Zowel in de vestiging in 's-Gravendeel als ook bij werkzaamheden op locatie bij onze klanten.

De producten die door Nunu worden geleverd voldoen aan de volgende normen en/of richtlijnen. UL/CSA, NEN 1010, NEN 3140, NEN-EN 60204-1, NEN-EN-IEC 61439-1.

Veiligheid en Gezondheid

 

Nunu is er van alles aangeleden om zo veilig als mogelijk te werken. Om dit te bereiken heeft Nunu een veiligheidsbeheerssysteem volgende de VGM Checklist Aannemers 2017/6.0 (VCA*). Nunu heeft een veiligheidsbeleid opgesteld dat erop gericht is om een zo groot mogelijke veiligheid en gezonde werkomstandigheden te waarborgen.

Daarnaast worden er activiteiten uitgevoerd om de kans op risico's te minimaliseren en op voorhand risico's te identificeren zodat deze geëlimineerd kunnen worden. En het minimaliseren van mogelijke milieu en materiele schade. Nunu neemt hierin een proactieve houding aan.

Kwaliteit

 

Onze kwaliteitsdoelstellingen zijn gericht op het leveren van maatwerk en een snelle, efficiente, maar vooral zorgvuldige dienstverlening naar al onze klanten. Een intensieve en open communicatie, zijn de garantie van hoogwaardige producten en wederzijds vertrouwen zijn de bouwstenen van onze kwaliteit.

Door constante kwaliteitsbewaking, gecombineerd met de jarenlange opgebouwde knowhow staan wij in voor de hoogwaardige kwaliteit van onze producten en optimale service aan onze klanten. Om onze doelstellingen te kunnen realiseren en onze prestaties voortdurend te verbeteren, passen wij een managementsysteem toe dat voldoet aan de eisen van ISO9001:2015.

Milieu

 

Onze milieudoelstellingen zijn allereerst gericht op het voldoen aan de milieuwet- en regelgeving. Daarboven willen wij de effecten van onze activiteiten op het milieu voortdurend verminderen en indien mogelijk, geheel voorkomen.

Zwaartepunten daarbij zijn het reduceren van de CO2 footprint, verminderen van het gebruik van milieubelastende stoffen en het managen van de afval stromen t.b.v. recycling. Om onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren passen wij een managementsysteem toe dat voldoet aan de eisen van ISO14001:2015.

SUSTAINABILITY

Nunu BV zet in op toepassing van duurzame methodieken om ervoor te zorgen dat het milieu tijdens ontwerp, realisatie en explotatie van projecten zo min mogelijk wordt belast. Om deze reden wordt Nunu vaak geslecteerd voor projecten die volgens LEED en/of BREEAM worden uitgevoerd.

Voorbeelden van projecten die wij hebben gerealiseerd zijn:

 • TNT Green (Transportgebouw), Schiphol-Oost
 • Hoofdkantoor De Lage Landen International BV, Eindhoven


BREEAM is de meest complete en gecertificeerde methodiek voor het meten van de duurzaamheid van gebouwen. Het is een instrument om de duurzaamheid van nieuw en bestaand vastgoed meetbaar en bespreekbaar te maken. BREEAM let op materiaalgebruik en energiegebruik én op de leefbaarheid van het gebouw en de omgeving. Het is ontwikkeld door de Britse Building Research Establishment (BRE)

Wij streven ernaar om bij het uitvoeren van onze projecten de impact op het milieu te minimaliseren. In de installatietechniek worden nog steeds veel PVC houdende materialen toegepast. Deze materialen bevatten weekmakers (DEPH) en zijn slecht voor mens en milieu. Bij verbranding (brandschade of afvalverwerking) kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Met name dioxinen zijn zeer giftig.
Voor PVC bestaan tegenwoordig vervangende materialen, zoals halogeenvrij materiaal. Een aantal jaren geleden hebben wij besloten om geen PVC-houdende materialen meer toe te passen, maar enkel nog halogeenvrij materiaal. Ondanks dat de verwerking van het materiaal bewerkelijker is en de kosten hoger zijn, menen wij met het oog op het milieu en de mens dat het beter is om naar één gezonde standaard te gaan. De meerkosten verdienen wij ondermeer terug doordat wij geen faalkosten hebben voor het per ongeluk toepassen van PVC in een project, omdat dit materiaal in ons bedrijf in wezen niet meer bestaat en niet meer op voorraad wordt gehouden.

De halogeenvrije materialen betreffen:

 • bekabeling
 • bedrading (in regelkast)
 • bedradingskokers
 • kunststof (afdek)platen

Een andere maatregel die wij hanteren is dat wij proberen om het ontwerp van een installatie en de werkvoorbereiding in één keer goed te doen. Het klinkt plausibel, echter voor ons is dit een wezenlijk punt. Wij zien immers in de praktijk dat er relatief veel fouten worden gemaakt met dito faalkosten. Als er achteraf onderdelen dienen te worden gewijzigd, betekent dat naast de vertraging en de financiële gevolgen, ook dat er gevolgen zijn voor het milieu. Immers onderdelen die vervangen worden leveren extra afval op en extra werkzaamheden, die meestal op locatie worden uitgevoerd, gaat gepaard met extra milieubelasting door extra energieverbruik en brandstofverbruik.

Onze acties met betrekking tot duurzaam bouwen:

 • In de productie van regelkasten wordt standaard halogeenvrije bedrading en draadgoot toegepast.
 • In de montage bekabeling wordt standaard halogeenvrije bekabeling toegepast.
 • Nunu BV voert een actieve planning voor carpooling voor de werknemers in de buitendienst.
 • Nunu BV investeert in energiezuinige bedrijfsauto's.
 • Actieve inzet van derden bij projecten die op relatief grote afstand liggen van de vestiging in 's-Gravendeel. D.w.z. voor verafgelegen projecten zetten wij onderaannemers in die in de regio wonen van de bouwplaats.
 • Inzet van flexibele werktijden voor werkplaats en buitenmontage. Hierdoor wordt het filerijden gereduceerd met als gevolg een sterke afname van het brandstofverbruik en onderhoudskosten.
 • Bij voorkeur gebruik maken van digitale communicatiemiddelen.
 • Streven naar 0% voorraad, waardoor geen incourantie van materialen meer kan ontstaan met de bijbehorende afvalstroom die het milieu zou belasten.
 • Door te investeren in computergestuurde mechanische bewerkingsmachines wordt nauwkeuriger gewerkt met als gevolg een forse verkleining van kans op het maken van productiefouten. De afvalstroom van afgekeurde materialen is door invoering van dit systeem met 40% afgenomen.
 • Nunu voert een sober beleid met betrekking tot het laten produceren van relatiegeschenken. Wij zijn ons ervan bewust dat alle producten die wij laten maken uiteindelijk zorgen voor een afvalstroom en willen dit tot een minimum beperken.

Nunu-medewerkers worden via een intern programma opgeleid met als doel professionalisering op hoog niveau. Hierdoor wordt het mogelijk om voor de klant steeds meer toegevoegde waarde te bieden bij het optimaliseren van regelsystemen. Het gevolg hiervan is dat de installaties van de klant energie-efficienter zullen werken. De voordelen zijn direct voor de klant, en indirect voor het milieu waarin wij leven.

De specialisten binnen Nunu hebben expertise op het gebied van:

 • automatisering van warmte/koudebodemopslagsystemen.
 • toepassing van regelingen van warmtepompen.
 • regeling van zonneboilers.
 • stabilisering van regelingen.
 • optimalisatie van stookregelingen.
 • vermogensregelingen voor ketels en warmtekrachtinstallaties (wkk).
 • besturing verlichtingsinstallaties in combinatie met aanwezigheidsmelders.
 • stabilisatie drukregelingen in combinatie met frequentieregelaars.